Tutustu meihin

Satujen siivin kohti maailmaa, sen auringonpaisteeseen,
tuuliin ja tuiskuihin!

Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 0-6-vuotiaille lapsille. Tavoitteemme on auttaa jokaista lasta kasvattamaan omat siipensä ja juurensa juuri hänelle sopivalla tavalla. Haluamme tarjota lapselle kiireettömän, iloisen ja hyvän arkipäivän, jonka aikana hänellä on mahdollisuus oppia itse tehden ja tutkien.

Päiväkodissamme on kuusi ryhmää

Taikakerä: 5-6 -vuotiaat

Lorulaakso 4-5 -vuotiaat

Tarinatupa: 2-4 -vuotiaat

Taikatupa: 2-4 -vuotiaat

Satupesä: 0-3 -vuotiaat

Tähtipesä 0-3 -vuotiaat

 

 

Runokerässä työskentelee varhaiskasvatuslain mukaisen kelpoisuuden omaavia varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sekä vaihteleva määrä harjoittelijoita ja opiskelijoita. Ruokahuollostamme vastaa moniosaaja ja siivouksesta palveluntuottaja.

Alueen varhaiserityisopettaja käy säännöllisesti Runokerässä.

Talomme vanhempaintoimikunnan toiminta on aktiivista ja avointa kaikille. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on päiväkodin toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin osallistuminen.

Päiväkoti Runokerän arjen toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja, Jonna Suokas.

Päiväkoti Runokerän ja Ylä-Haapalehdossa toimivan päiväkoti Satusiiven yrittäjänä ja toimitusjohtajana toimii Marita Korva p. 040 455 8244.

Meille tärkeää

Tavoitteemme on auttaa jokaista lasta kasvattamaan omat siipensä ja juurensa juuri hänelle sopivalla tavalla. Haluamme tarjota lapselle kiireettömän, iloisen ja hyvän arkipäivän, jonka aikana hänellä on mahdollisuus oppia itse tehden ja tutkien.

Toimintamme kulmakivinä ovat pienryhmätoiminta ja aktiivinen kasvatusyhteistyö perheiden kanssa. Painotamme lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja lapsen aitoa kohtaamista. Tärkeää lapselle on arkitoimiemme ja asioiden kuvittaminen (kuvien käyttö). Toimintaamme kuuluu kiireetön leikki ja projektiluontoinen maailman ja ympäristön tutkiminen.  Arkeemme kuuluu aktiivinen liikkuminen ja lähiluonnon hyödyntäminen. Kuukausittaisissa lastenkokouksissa lapset saavat itse osallistua päiväkodin arjen suunnitteluun ja toteutukseen. Runokerän arjessa lapsille annetaan eri kielten suihkutusta laulujen, lorujen ja satujen kautta.

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt Runokerälle Vihreän lipun osoituksena korkeatasoisesta, suunnitelmallisesta ja osallistavasta ympäristökasvatustyöstä. Kehitämme arkea kestävämmäksi teema kerrallaan, samalla lapset saavat kokemuksia vaikuttamisesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.


Tutustu varhaiskasvatus­suunnitelmaamme

Työntekijöiden kokemuksia Runokerästä

Lasten kokemuksia Runokerästä

Vanhempien kokemuksia Runokerästä