Noudatamme omaa opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan sekä valtakunnalliseen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Runokerän esiopetuksessa tutustutaan kirjaimiin ja numeroihin leikkien ja toiminnallisuuden avulla sekä sisällä että ulkona. Pienryhmätoiminta, leikki ja tutkiminen ovat tärkeässä osassa uuden oppimisessa. Lapsia kannustetaan ja innostetaan pohtimaan ja arvioimaan asioita itse sekä löytämään omia tapoja oppia. Esiopetuksessa harjoitellaan myös sosiaalisia taitoja sekä tunnetaitoja keskustelemalla ja pohtimalla sekä erilaisia menetelmiä apuna käyttäen. Esiopetusta suunniteltaessa jätetään tilaa lapsilta tuleville ajatuksille ja toiveille, pysähdytään lapsilta tulleiden ideoiden äärelle. Lapsi osallistuu itse esiopetussuunnitelman tekoon ja saa äänensä kuuluviin. Eskarissa kannustetaan lapsia oma-aloitteisuuteen ja omatoimisuuteen turvallisesti aikuisen läsnäollessa.

Meillä on turvallinen ja rauhallinen ympäristö harjoitella arjen taitoja, jotta kouluun siirtyminen helpottuisi. Koulumaailmaan tutustellaan muutenkin koko eskarivuoden ajan tekemällä yhteistyötä lähikoulujen kanssa.

Enkkukerhossa päästään ihmettelemään englannin kieltä. Esikoululaiset käyvät erilaisilla retkillä ja opetussuunnitelmaan kuuluu myös uimakouluviikko. Eskariryhmällä on oma pankkitili, johon he keräävät rahaa esim. myyjäisillä, pienillä siivoustöillä ym. Eskarivuoden lopussa ryhmä päättää mihin he haluavat käyttää keräämänsä rahat. Wilmaa käytetään yhteistyön välineenä vanhempien ja esikoulun välillä, myös lapsen esiopetussuunnitelma tehdään Wilmaan.

Eskarivuoden jälkeen järjestämme päiväkoti Satusiiven kanssa Yhdessä ekalle leirin, jonka tarkoituksena on tavata tulevia koulukavereita vielä ennen koulun alkamista. Elokuun alun päiväleirillä vietetään aikaa yhdessä leikkien, liikkuen ja taiteillen. Mukana ovat tutut eskariopet. Leirille pääsevät kaikki Satusiiven ja Runokerän esikoululaiset.

Parasta on kuitenkin se, että kavereiden kanssa pääsee leikkimään joka päivä!

Lisätietoa esiopetuksesta täältä