Hakeminen

Päiväkotiin haetaan sähköisesti

Runokerään haetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Myös esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti. Jos tarvitset neuvoja tai ilmenee ongelmia sähköisen asioinnin kanssa, voit ottaa myös suoraan yhteyttä päiväkodin johtaja Jonna Suokkaaseen / p. 040 905 2243 tai yrittäjä Marita Korvaan / p. 040 455 8244. Jos sähköisessä asioinnissa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen p. 08 55845300 -valitse numero 1.

Varhaiskasvatusmaksut

Kuulumme Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmään. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sisaralennukset huomioidaan asiakasmaksujen omavastuuosuutta määritettäessä. Runokerässä varhaiskasvatusmaksu on lapselle määräytyvä kunnallinen varhaiskasvatusmaksu + 30 euroa kuukaudessa.
Palvelusopimus voidaan tehdä myös 14 – 15 päivälle kuukaudessa, jolloin omavastuu määräytyy sovittujen hoitopäivien mukaan.