Toimintasuunnitelma

Päiväkoti Runokerän toimintasuunnitelma 2021-2022

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Toimintakulttuuri

Runokerästä löytyy tarinan alkuja ja juonen polkuja. Sieltä löytyy ystävyyttä uutta ja Ratkotaan yhdessä kasvatuksen salaisuutta. Siellä on sinä ja minä ja me Runokerän sydämet. UK 2015

 • Kohtaamme lapsen lempeästi, vastaamme lapsen tunteisiin lempeästi ja turvallisesti.
 • Meillä kohdellaan vanhempia, työkavereita ja kaikkia muita talossa kävijöitä ystävällisesti: tervehdimme, kuuntelemme ja huomioimme.
 • Toimimme pienryhmissä.
 • Kehitämme toimintaamme pro vakan (positiivinen ryhmässä oppiminen varhaiskasvatuksessa) avulla. Jatkamme edellisen kauden teemaa eli ystävällisyys.
 • Meillä yhteisöllisyys on vuorovaikutusta, auttamista, herkkyyttä, ystävällisyyttä, toimintatapojen arvioimista ja muuttamista ja se ulottuu päiväkodin sisältä perheisiin asti.

 

Meille on tärkeintä, että jokainen lapsi tuntee olevansa arvostettu omana itsenään.

Laaja-alainen osaaminen

 • Meillä lapsi saa tehdä itse: oppia ja erehtyä.
 • Turvallinen ympäristö ja turvalliset aikuiset mahdollistavatoppimisen.
 • Kasvattajat rohkaisevat, kannustavat ja auttavat hankalissa paikoissa.
 • Hymy, peukku, tarrat, sylit, halit, kehuminen ja kannustaminen, lempeä ja kannustava ääni.
 • Toimintamme perustuu pedagogiseen suunnitteluun,projektiluontoiseen työskentelyyn ja ennen kaikkea lasten ja perheiden kuulemiseen. Projektiluontoisessa työskentelyssä keskitymme tunne ja turvataitoihin.

Oppimisen ilo

 • Iloitsemme yhdessä lapsen kanssa onnistumisista ja uuden oppimisesta. Meillä saa myös tehdä virheitä ja mokata.
 • Kasvattajat ovat rohkeita kokeilemaan ja antavat myös lasten kokeilla
 • Meillä oppimisen pohjana on suunnittelu, lasten havainnointi ja kasvattajan oma innostuneisuus.
 • Lapsi sellaisenaan on rajaton mahdollisuus.
Opitaan ja iloitaan yhdessä!

Osallisuus

 • Osallisuus on meillä arjen osallisuutta, pieniä merkityksellisiä kohtaamisia.
 • Meillä on aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka osallistuu toiminnan suunnitteluun arviointiin ja toteutukseen.
 • Aktiivinen vuorovaikutus kuulemme ja toteutamme lasten ja perheiden toiveita.
 • Pidämme lastenkokouksen kerran kuukaudessa
 • Lapset osallistuvat toiminnan arviointiin (vasut, lasten haastattelut).

Leikki

 • Meillä oppiminen on leikkiä ja leikkiminen on oppimista.
 • Annamme lapselle aikaa leikkiä, aikuinen opettaa leikkiä ja leikkii mukana
 • Meillä leikkivälineet on lapsen saatavilla ja rakennamme leikkiympäristöjä lasten mielenkiinnon mukaan.
 • Kasvattajat tiedostavat leikin merkityksen ja pohtivat säännöllisesti siihen liittyviä asioita (tasavertaisuus, kaverisuhteet, yksin yhdessä leikkiminen, onko olemassa hyvää/ huonoa leikkiä, aikuisen rooli leikissä jne.)
 • Tammikuussa rauhoitamme yhden viikon leikille. Keskitymme leikkitaitojen ja leikkiympäristöjen kehittämiseen sekä luomiseen.

Liikkuminen

 • Leikin kautta liikunnan riemua!
 • Meillä liikutaan ja ulkoillaan päivittäin pihalla, metsässä,
  lähipuistossa ja koulun urheilukentällä.
 • Ryhmät käyttävät jumppasalia viikoittain.
 • Ulkona liikkumisen ja toimimisen merkitys korostuu.

 

Kannustus, innostus, aikuisen esimerkki! Ollaan mukana!

Oululaisuus

… on meillä

 • tutustumista lähiympäristöön ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja palveluihin. Meillä tämä tarkoittaa retkiä kirjastoon, koulun kentälle, lähipuistoon, lähimetsään sekä hiihtoladuille.
 • on Oulun murretta
 • on tutustumista oululaiseen ruokakulttuuriin (esim. rössypottu ja rieska)

Lasten toiveita

 • Kuuntelemme ja havainnoimme lasten ajatuksia, toiveita ja
  haaveita ja suunnittelemme arkeamme niiden mukaan.
  Lapsi saa valita esim. toimintaa ikätaso huomioiden
 • Pidämme lastenkokouksen kerran kuukaudessa. Vain lapset saavat
  puhua
 • Meillä lapset ovat aktiivisia toimijoita

Huoltajien odotuksia varhaiskasvatukselle

 • Arjen kohtaamisissa, leops ja vasukeskusteluissa sekä vanhempainilloissa nousevat asiat ovat osa toimintamme suunnittelua. Tämä näkyy suurissa periaatteellisissa linjauksissa että pienissä, yksittäistä lasta koskevissa asioissa.
 • Vanhempaintoimikunta on mukana toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.
 • Tiedotamme riittävästi ja monipuolisesti.
 • Vanhemmat ovat mukana arjessamme: voivat tulla päiväksi oman lapsensa ryhmään.
 • Järjestämme erilaisia mahdollisuuksia vanhemmille osallistua ja vaikuttaa: vanhempaintoimikunta, mukanaolo lapsen ryhmässä, asiakaskyselyt, juhlat, retket, vanhempainillat, kahvittelut jne.
 • Kehitämme ja seuraamme toiminnassamme: kiusaaminen ja sen ehkäisy, erilaisuuden hyväksyminen, vastaanotto aamuisin, sukupuolineutraalius kasvattajien puheessa ja asenteessa sekä tiedottaminen (koostettu asiakaskyselystä kevät 2019)

Arviointi

 • Arviointi on meillä hetken arviointia ja ymmärrystä siitä, että arviointia tapahtuu koko ajan, esim. kuulumisten vaihdon yhteydessä.
 • Lapset arvioivat toimintaa esim. kuvien avulla (vasut, leops keskustelut, lasten haastattelut, lastenkokoukset, päivän kuulumisten kertominen).
 • Teemme arviointia monipuolisesti: asiakaskyselyt (omat ja kaupungin), vasukeskustelut, leopskeskustelut , kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt, vanhempaintoimikunnan toiminta, vanhempainillat, tiimi –, viikko –, ilta ja varhaiskasvatuksenopettajapalaverit, uusien asioiden kokeilu jne.