Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 0-6- vuotiaille lapsille. Muodostamme ryhmät perheiden toivomuksiin perustuen, kuitenkin niin, että alle 3- vuotiaiden ryhmässä on noin kahdeksan lasta, sisarusryhmässä (0-6 vuotta) noin 13 lasta ja yli 3- vuotiaiden sekä esiopetusryhmässä noin 16 lasta.

Päiväkodissamme toimii kuusi ryhmää:

Tähtipesä: 0-2- vuotiaat
Satupesä: 0-2- vuotiaat
Taikatupa: 3-4- vuotiaat
Lorulaakso: 5- vuotiaat
Tarinatupa: 3-4- vuotiaat
Esikoulu Taikakerä: 5-6- vuotiaat

Runokerässä työskentelee päivähoitolain ja –asetuksen mukaisen pätevyyden omaavia lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. Päiväkodissamme on viisi lastentarhanopettajaa, yhdeksän lastenhoitajaa ja lisäksi vaihteleva määrä harjoittelijoita ja opiskelijoita. Ruokahuollosta vastaa moniosaaja ja siivouksesta palveluntuottaja.

Alueen varhaiserityisopettaja käy säännöllisesti Runokerässä.

Talossamme toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Vanhempaintoimikunta osallistuu päiväkodin toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Päiväkoti Runokerän arjen toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja lastentarhanopettaja Marjo Teräs.

Päiväkoti Runokerän ja Ylä-Haapalehdossa toimivan päiväkoti Satusiiven yrittäjänä ja toimitusjohtajana toimii lastentarhanopettaja Marita Korva p. 040 455 8244.