Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 0-6-vuotiaille lapsille. Muodostamme ryhmät varhaiskasvatuslaissa säädettyjen suhdelukujen mukaisesti niin, että alle 3-vuotiaiden ryhmässä on noin kahdeksan lasta ja yli 3-vuotiaiden- sekä esiopetusryhmässä on enintään 21 lasta.

Päiväkodissamme toimii kuusi ryhmää:

Tähtipesä: 0-2- vuotiaat
Satupesä: 0-2- vuotiaat
Taikatupa: 2-4- vuotiaat
Lorulaakso: 4-5- vuotiaat
Tarinatupa: 2-4- vuotiaat
Esikoulu Taikakerä: 6- vuotiaat

Runokerässä työskentelee varhaiskasvatuslain mukaisen kelpoisuuden omaavia varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sekä vaihteleva määrä harjoittelijoita ja opiskelijoita. Ruokahuollostamme vastaa moniosaaja ja siivouksesta palveluntuottaja.

Alueen varhaiserityisopettaja käy säännöllisesti Runokerässä.

Talomme vanhempaintoimikunnan toiminta on ollut katkolla koronan vuoksi. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on päiväkodin toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin osallistuminen.

Päiväkoti Runokerän arjen toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja Marjo Teräs.

Päiväkoti Runokerän ja Ylä-Haapalehdossa toimivan päiväkoti Satusiiven yrittäjänä ja toimitusjohtajana toimii Marita Korva p. 040 455 8244.